Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Deze kunt u hier bekijken: