Rofresco Disclaimer

Copyright

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel Rofresco de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website en al het nodige doet om de website te beveiligen, sluit Rofresco iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld. Rofresco draagt voorts geen verantwoordelijkheid voor informatie op internet-pagina’s waarnaar op de website van Rofresco wordt verwezen

Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Rofresco.